Nội Thất Văn Phòng Viettin Bank Miền Nam


Không Gian Mặt Tiền Viettin Bank Miền Nam
Không Gian Làm Việc Tầng Trệt 
Không Gian Làm Việc Tầng Lửng

Mặt Bằng Tầng 2Không Gian Làm Việc Tầng 2

Mặt Bằng Tầng 3
Không Gian Phòng Giám Đốc

Mặt Bằng Tầng 4 Không Gian Phòng Phó Giám Đốc


Không Gian Phòng Họp Lớn

Mặt Bằng Tầng 5


Không Gian Phòng Họp Nhỏ

Mặt Bằng Tầng 6

Không Gian Hội Trường
------------------------------------

Công trình: Nội Thất Văn Phòng Viettin Bank Miền Nam

Dịch vụ: Thiết kế thi công nội thất